Pena Khatulistiwa
Menggores Sejarah Peradapan
Browsing Category

Peradaban

MAKNA DIBALIK NAMA BEDOG

Penakhatulistiwa,- “Ih Den, ari lalaki lembur mah kamamana teh tara lesot bedog. Da bedog teh sami sareng calana” tembalna deui “ Mun lalaki lesot bedog, lain lalaki deui ngaranna” ( Kalau lelaki di kampung kemana-mana tidak…

Dasawisesa, 10 Kekuasaan Sunda

Penakhatulistiwa, Prof Tendy - Menjadi “urang” Sunda, berarti mesti memahami, meresapi dan melestarikan nilai-nilai Kesundaan yang ada. Tidak hanya nilai yang berkembang di tengah masyarakat Sunda masa kini, namun juga nilai yang termaktub…

Senja Masa Ir. Soekarno

Penakhatulistiwa - Prof Tendy - Pada akhir September 1965 atau tepat 55 tahun yang lalu, sekelompok pasukan bergerak dari satu titik lokasi ke titik lokasi lainnya untuk menculik para perwira paling penting di tubuh Angkatan Darat. Pasukan…

Menelaah Awal Kisah Saunggalah

Penakhatulistiwa - “Di area ini, dahulu Raja Saunggalah bersemedi. Ia menyerahkan raganya pada Yang Maha Suci untuk mendapatkan cahaya keagungan kerajaan,” tutur suara tak kasat mata yang sampai ke dalam dada salah seorang tim…

Membedah Sejarah Saunggalah

Penakhatulistiwa - Manuskrip tua yang berbahasa dan beraksara Sunda Kuno, Naskah Carita Parahyangan, mengungkapkan nama salah satu kerajaan yang berpengaruh di wilayah timur Priangan. Kerajaan yang dimaksud adalah Saunggalah, yang…

300 Tahun Purwaka Caruban Nagari

Penakhatulistiwa.com - Saat saya dituturkan akan mendapat warisan dari Empu Ohing di Jemaras, saya menyempatkan diri untuk mampir ke tempat salah seorang sahabat yang lokasinya tidak jauh dari sana.Karib yang dimaksud adalah Kang Doddie…