Pena Khatulistiwa
Menggores Sejarah Peradapan
Browsing Category

Sejarah

PRIBAWA: DERAJAT KEBANGSAWANAN CIREBON

Penakhatulistiwa - Persoalan tentang derajat seseorang dalam tatanan masyarakat adalah suatu persoalan yang inheren dalam sejarah panjang Bangsa Indonesia. Tradisi yang bersifat hierarkis itu kemudian malah menjadi semakin kuat berkat…

MAKNA DIBALIK NAMA BEDOG

Penakhatulistiwa,- “Ih Den, ari lalaki lembur mah kamamana teh tara lesot bedog. Da bedog teh sami sareng calana” tembalna deui “ Mun lalaki lesot bedog, lain lalaki deui ngaranna” ( Kalau lelaki di kampung kemana-mana tidak…

Sejarah Peteng Yang Mencerahkan

Penakhatulisitwa - Secara kebahasaan, peteng berasal dari Bahasa Jawa yang artinya gelap. Kata itu juga biasa digunakan untuk arti kegelapan, suatu kondisi dimana cahaya sama sekali tidak ada disana. Peteng berlawanan dengan padang, yang…

Dasawisesa, 10 Kekuasaan Sunda

Penakhatulistiwa, Prof Tendy - Menjadi “urang” Sunda, berarti mesti memahami, meresapi dan melestarikan nilai-nilai Kesundaan yang ada. Tidak hanya nilai yang berkembang di tengah masyarakat Sunda masa kini, namun juga nilai yang termaktub…

Senja Masa Ir. Soekarno

Penakhatulistiwa - Prof Tendy - Pada akhir September 1965 atau tepat 55 tahun yang lalu, sekelompok pasukan bergerak dari satu titik lokasi ke titik lokasi lainnya untuk menculik para perwira paling penting di tubuh Angkatan Darat. Pasukan…